سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سکس جارتی الارمله المتحررة

انا شاب ثلاثینی طولی 180سم وجسمی ریاضی ومقسم عضلی بدأت الحکایه لما امی واخویا راحوا لأختی الی ولدت قیصری وامی هتقعد عندها اسبوعین واخویا معاها فبعد اتفقوا أنه هو کمان هیروح یقعد فی شقته الی کان واخدها ایام مکان خاطب قبل ماتموت خطیبته راح یودی الشنطه ویبوص علی الشقه قابله البواب وهو کثیر الکلام وبیغنی بصوته النوبی الجمیل المهم استقبلت کلامه بأبتسامه وکملت للشقه فوق وهو بیقولی الشقه الی جنبک اتباعة اخیرا لک جیران وبیعزلوا انا شقتی الروف ومقسوم بینی وبین جاری الی باع دلواتی المهم طلعت فوق ودخلت منغیر ما اشغل بالی بالجیران لانی بحب العزله المهم بعد فتره قلیله رن الجرس لقیت قدامی ست طولها تقریبا 165سم وجسمها ملفوف بزازها مدوره متوسطة الحجم الطیز الملفوف المتوسط الحجم الفخدین ملفوفین قطعت کلامی بکلامها انا مدام هاجر جارتک الجدیده اهلا بحضرتک ممکن شاکوش ومفک علشان الشغل فی الشقه وکده تمام ادتهملها ودخلت الشقه کملت تقفیل فیها وسیبت حجتی ونزلت رحت اوصل امی واخوایا لأختی واقعدت معاهم یومین ورجعت للشغل بتاعی ومنه للشقه بتاعتی بلیل محدش حس بیه حتی البواب کان نایم المهم اتعشیت ونمت بعد الفجر صحیت مع الشروق خرجت ذی ما متعود فی الجو الحر فخرجت بشرط داخلی دیق وراسم ذبی عملت تمرینی بتاع الطاقه الشبیه بتمارین الیوجی بعد ساعه ونص تمرین سمعت خبطه جایه من ناحیة شقة الجار الجدید فقمت ابص لقیت مدام هاجر جارتی واقفه لبسه قمیص نوم شفاف وضیق راسم الی مغطیه من جسمها وحمالات علی کتافها وبزازها العریانه الی مداری منها یادوب الحلمات وهو فوق نص فخدها عینی منزلتش عنها وعن کل حته فی جسمها وهی کمان کانت بتعمل نفس الحکایه قالتلی انته صاحی بدری قوی لیه کده قلتلها انا متعود اعمل تمارین الطاقه کل یوم وقت الفجر الاکتر وقت مایکون هنا بعد اذنک هغیر هدومی وانزل بعد اذنک ورحت اخدت شور وهی جسمهما مبعدش عن عینی وذبی الواقف منمش المهم لبست ترننج ریاضی لقیتها بتخبط علی باب الروف بتاعی فتحت قالتی تعالی أفطر معایا فقلتلها شکرا قالتلی لا لا لازم تفطر معایا عیش وملح وکمان شای مظبطهولک بالزنجبیل والقرفه قلتلها ماشی رحت أفطر معاها واحنا بنفطر قالتلی انته بتدرس ولا بتشتغل انا مهندس الیکترونک ولیزر اینو استتک وفیزیاء الطاقه الکهررو مغناطیسیة وعلوم الطاقات الجسدیه والفیسیولجی وعندی خبرات بالطاقات الجسدیة والکونیه المتجددة والعلوم الروحیه وغیرها وکمان مدمن قراءه فى کل المجالات تمام هتنفعنی بص انا جوزی مات وانا کنت معاه فی حدثه ومن ساعة الحادث وانا ظهری بیوجعنی وعندی ألم فی العمود الفقری والسوه فیها ضرب والرحم تعبنی والفخذین وجع وشد احیاننا وعوزاک تعملی تدلیک لظهری وافخاذی لانی حاسه انک فاهم وممکن تنقلی طاقه ووتخلینی ارتاح فضحکت وشربت الشای قالتلی عجبک قلتلها ایوه حلو قالت شکل الزنجبیل اشتغل وهی عینها علی ذبی الی واقف فضحکت وقلتلها بلیل هجیب زیوت التدلیک واعملک التمرین لکن بلیل لانی نازل دلواتی رایح مشوار شغل لواحد صاحبی ولما ارجع نعمل الی انتی عوزاه نزلت رحت مشوار شغل فعلا بس مفارقنیش جسمها وکبرت فی دماغی اکتر فکرت انی انیکها المهم فی نص الیوم رنت علیه وسألتنی عاوز تتعشی ایه قلتلها علی مزاجک انتی قلت ماشی رجعت بلیل منغیر ماتحس هی بیه غیرت هدومی واخدت شور طلعت لقیتها رانه علیه مرتین فردیت علیها قالتی انته اتأخرت قلتلها انا هنا هغیر هدومی بس قالت ماشی هحضر العشا اکلت سمک ایه هتعجبک قوی فعلا لقیت اکلت سمک حکایه المهم هی لبسه قمیص النوم بتاع الصبح وفوقه روب خفیف شفاف لحد الرکبه عینی طلعت علیها وانا کنت لابس ترننج فأکلنا وشربنا شای قالتی ایه مش ناوی تعملی التدلیک ولا نسیتنی قلتلها لا فاکر بس نجیب الزیوت وحای قالت خف هدومک دی علشان الزیت یاریت تبقی ذی الصبح فضحکت وقلتلها حاضر لبست الشرط الداخلی الدیق الراسم ذبی وجبت الزیوت ورحت لها لقیتها نائمه علی بطنها بالبکینی قالت یلا ابدا ریحنی بأیدک دلکلی ظهری انا ذبی شد ذیاده هی سلمت نفسها خالص وانا ادلک ضهرها من فوق والرقبه وبدأت اضغط فقرات ظهرها بایدی وهی بتطلع اهات مکتومه بعد ماطلعت فوقها وحطیت وسطها بین فخادی وکملت نزول لتحت لحد ما بقی ذبی بین فلقتین طیزها وواقف علی آخره اول مالمس طیزها الاهات بقت اکتر ومکتومه اکتر بقیت اضغط اکتر ووذبی دخل اکتر مع السلب بتاعها جوه طیزها وینزل لتحت اکتر وبعدها وصلت لاخر ضهرها فنزلت بذبی بین فخادها فهی قالتلی لا اطلع تانی فوق فهمت کده انها خلاص استوت کنت أنا فکیت السنتیانه وانا نزل اول مره فحطیت أیدی علی بزازها من وره قالت اها مکتومه وحطت أیدها علی ایدی علشان افضل ماسک بزها ففرکت بایدی الحلمه وکملت تدلیک فی ضهرها ونزلت علی الفخاد فهی طیزت قدامی رفعت طیزها یعنی قالتلی سوتی عوزه تدلیک قلتلها دی متنفعش هنا قالت تعالی عندی قلتلها لا عندی احسن شلتها بین أیدیهم وهی ماسکه السنتیانه بین ایدیها حطیتها علی سریری وقلتلها التدلیک اعمله لکتافک الاول وبعدها باقی جسمک بدأت ادلک فی کتابه ونزلت متعمد بزازها لما مسکتهم قالت ایوه هو ده نفسی فیه من اول ماشفتک الصبح افعصهم قوی ومسکت ذبی بأیدهها روحت رافع رجلیها علی کتافی ونزلت بوس فی شفایفها ومص فی لسانها وأیدی بتلعب فی کسها والتانیه علی بزازها وکملت بوس ومص فی بزازها ونزلت علی کسها لحس ومص ولعب بصوابعی فی شفرات کسها والحس فی عسل کسها الی نازل انهار وهی بتشخر من الشهوه وادیتها ذبی فی بوقها وکملت اکل فی کسها فی وضع 69 وهی مستمتعه بمص بیضتینی وذبی وقلبتها علی بطنها ونزلت لحس فی کسها وطیزها من تحت لفوق وهی تعیط من الشهوه وتقولی ارحمنی نکنی ارحمنی تعبت وانا مش سامع غیر انی بمص والحس فی کسها وطیزها وبعد وبعدین رفعت رجلیها علی کتافی وهی علی ظهرها وذبی طالع نازل علی کسها الی بیطلع نار وانا ابوس فی رجلیها وامص فی صوابعها ورأس ذبی تغبط فی زنبورها وهی راحت فی عالم تانی خالص دخلت رأسه طلعت اهه مع شخره وشهقه حمستنی اکتر طلعته ودخلت نصه وبدأت انبک براحه وبعدین طلعته خالص شهقة تانی ومسکت ذبی بایدها دخلته تانی کله دفعه واحده وانا مالک بزازها فی أیدی ورجلها عند راسی وساندهم بکتفی وهی بین شخیر واهات مکتومه ورعشات جسمها الی مش مبطله انا بسخن اکتر علیها وهی بتقول اجمل کلام الحب والعشق لیه وفضلت اغیر أوضاع وفی الاخیر جبت لبنی علی السلب بتاعها وهی خدتنی فی حضنها ونکتها تانی نیکه هادئه عادیه وقالتی نزل جوه کسی ارویه ونمت للصبح فی حضنها ونکتها تانی الصبح اول ما فتحت عینی وقضیت احلا اسبوعین فی حیاتی معاها ........تابعونی هکمل باقی مغامراتی مع مدام هاجر والباقی لانها فتحت نفسی علی الجنس سلام

سکس مساج - xnxxxxl - افلام سکس - فیلم سکس - نسوانجی - فیدیوهات إباحیة - سکس محارم - فیدیوهات سکس - سکس ترکی - سکس امریکی - افلامسکس