سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سکس مصری بقیت لبوه محترفه مبشبعش

امبارح کنت قاعده لوحدی فی البیت وماما وبابا نزلو اسکندریه بیجیبو حاجات وهیرجعو متاخر فشخ وانا کنت لسه نایمة وطبعا بما انو الصیف وما ادراک ما الصیف و طبعا عرفین اکید لبوه زی هایجه بتام بهدو خفیفه الی هی هوت شورت تقریبا ملهوش لازم ومش مداری حاجه وخفیف فشخ وی بدی بحملت عند نص بطنی صحیت ع الساعه 4 العصر ع خبط ع الباب و طبعا صحیه مش شایفه قدمی وهایجه رحت فتحت الباب من غیر حتی مسال مین طلع بتاع الغاز لانو کان جیه قبل کدا وملقش حد ودا الی هو قالو فا قالی جی یاخد القراءه وکده فا قولتلو اتفضل وقبل ما اکمل هوصفهلکم بسرعه هو رجل کبیر و طبعا اسمر من الشمس بس مقبول جمال عادی بس بکشر صغیر والی حد ما اقرع المهم دخل وانا بقول امتی یمشی علشان اتشرمط شویه علی المنتدی المهم حطیت الفحم ع النار والشیشه بره جاهزه فی الصاله فا هو بصلی بستغرب وقالی حضرتک بتشیش فا طبعا عرفنی بجحه قولتو ایو فی اعتراض حضرتک وبضحک قالی لا برحتک قولتو حضرتک خالصت قالی لا الظهر فی مشکله وهطول شویه قولتلو تمام بدون اهتمام و قولتلو طبعا البیت بیتک و اقعد یطلع ورق و قلم ویبص ع البتوجاز ویقولی لازم نتاکد انو مش بیسرب قولتلو برحتک وطبعا کا المعتاد حلماتی واقفه من کتر الهایجان وکا انها تتوسل علشان تتمص بی شافیفو الکبیره المهم خد الفحم ورستو وقاعد اشیش علی الکانبه وفاتحه رجلی وبقراء قصه هنا کنت عجبنی فشخ. وطبعا الشورت الی لبسها مش ساتر حاجه معادا انو مغطی حته صغیره من کسی والباقی واضح والرجل اساسا شکلو هاج اول ما شفنی ومستنی فرصه بصراحه انا لو مکانو کنت فشختنی والی یحصل یحصل انا اصلا جسمی طری وابن وسخه بیحب یتنک وشهوانی اکنی اتخلقت للشرمطه والنیک بس المهم نرجع للی حصل کنت بقراء القصه وهاجت اکتر وجبت اخری و قولت لنفسی لازم یا امشیه یا اهیجو ویمتعنی وللصراحه حبت الفکره التانیه اکتر فا قولت لازم اهیجه لدرجه میقدرش یعترض ع ای حاجه اقلها ورحت سبت الشیشه وقمت للمطبخ ببص لقتو نایم جمب البوتجاز علی ظهرو وبیبص علی البتوجاز من تحت وزبرو باین من شدد البنطلون اسکت لا طبعا قولت دی فرصتی رحت ریحه برحه وهو ولا هنا شکلو کان سرحان فی حلمتی المهم دوست برجلی علی زوبر لقتو قام نص قومه بقا وشه بالطبط قدم کسی الی نصو باین واهاااا من نفسو السخن علی کسی هیجنی لدرجه کنت عوذه احشر وشه وشافیفو فی کسی الهایج سیطرت ع نفسی وقولتلو اسفه وجعتک بصلی رحت بدون مقدمات اقربت لدرجه انو لو طلع لسانو یبقا علی کسی وقولتلو مش قصدی بس هصلحک ببصلو لقیته تایه ومتردد وعینو ع کسی تقریبا کان بیاکلو بعینو قولت کده استوی ع الاخر ورحت لفیت ادیتو طیزی وبوطی الی هو وشو بقا فی طیزی وبحسس ع زبرو الی ع اخرو وبقولو وجعک صح وبرجع طیزی ع وشه وهو شکلو کان لسه مش مستوعب اصلا رحت بعد ومسکت ایدو وقولتلو تعال وهو ماشی ولا حسس وقعدو ع الارض قصد الکانبه وبالتحدید کسی ومسکت الشیشه وبشیش ورحت منزله رجل ع الارض والتانیه علی الکنبه فوق وکسی بقا بین قدمو معادا حاجات بسیطه ورحت سحبت نفس من الشیشه وبقوله ای مش عجبک کسی الهایج لقتو بداء یجمع وقالی لا ازی عاجبنی اووی قولتلو طب ای مش هتخد حق الوجع منو ولقته بدون ای کلا نزل علیه وشد الشورت وقعد یمص بشافیفو الکبیره ویلحس کان للصراحه محترف وانا بخد نفس من الشیشه لقتو ضربنی ع الحته الی فی اول کسی بی ایدو اتجننت وقلتلو شکلک خول مش هتعرف تمتع کسی وبزازی الهایجین لقتو مسک کسی لحس وعض وضرب خیف و انا سبت الشیشه وبقیت بتاوه زی اللبوه الهایجه حلو کسی عجبک یا ابن الوسخه دی نعمه الحس کویس علشان تدوم. قولتلو عوذک تمص وتلحس لغایت ما لسانک یورم علشان المره الجایه لو عجبتنی المره دی هخلیکی تنیک طیزی الی عامله زی الجیلی و هو مکدبش خبر قاعد یمص ویلحس ومسک حلماتی وعضهم بسنانو جامد شویه وانا بقیت زی التور الهایج و اقعد یفعص فیهم ویضربهم و مسک طیزی لحس وبعبصه وضرب لغایت محمرت وبقا ینتقل لکل حته فی جسمی بشافیفو الکبیره لغایت مهدیت شویه وقلتلو تعال بقا ادلعک شویه ومسکت شفیفو الکبیره الی عجبنی بوس لما هرتها وفی نفس الوقت عملها احک کسی علی زوبرو وخلتو ینزل ع الارض یمص رجلی وبعدیها خلیتو ینزل برجلی بس وانا بلعبلو بیها فی زوبر وبعدیها جب المندیل من ع الترابیزه ومسحها وباسها وقالی انا تحت امرک من دلوقتی یا لبوه یا هیجه یا بنت الزنیه قولتلو انت من دلوقتی خدم کسی وخدت الرقم ولبس وبسنی بوسه بنت وسخه و ماشی علشان کان لازم یمشی وکانت الساعه 7 بلیل وانا جعت وطلبت دلفری وطبعا عرفین انا کا لبوه وهایجه مرحمتش الدرفلی هبقا احکلو لما اخالص لعب فی کسی واتنک شات شویه

تنزیل سکس - سکس اجنبی - فیدیو سکس حیوانات - فیدیو سکس - افلام سکس - سکس میا خلیفة - فیلم سکس
وبالمناسبه انا قبلت ناس من هنا ومطلعوش رجاله قد کلامهم هبقا احکلکم طبعا بس بعدین و مزعلتش عادی زی ما فی الوحش فی الحلو ولقیت ناس حلو وهی الی بتشجعنی وعلشان کده هرجع و هبداء احکلکم کل الی حصل من الامتحانات الی عدتها بالحب لغایت الاجازه والی حصل فیها ومتزعلشو هبقا موجوده بعد کده علشان انا خالص بقیت متاکده انی لبوه هیجه بتحب الرجاله اتجوز واتفتح بس وانا مش هسیب رجل الی لما اخد مزاجی منو الاول وطبعا فی الاخر اقولکم بحبکم وانتو هیجین علیا عوذکو تنکونی ومترحمونیش انا بقیت لبوت المنتدی وبما انکم اعضاء فلیکم انکم تفسخونی اوووی جامد اححح والمعرصین لیهم حق انی افشخهم بردو بحبکو امووووووه

قصص سکس - نیک - فیدیو سکس - سکس محارم - سکس امهات - سکس محارم - سکس حیوانات - سکس اخوات - تحمیل افلام سکس - صور نیک