سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قصتی مع اول نیکه فی حیاتی

بدات القصه عندما کان عمری 15 سنه حینما زارتنا قریبه لیا من العیله وکانت حامل علاقتنا کانت کویسه هزار وضحک وکانت بتلبس ملابس خلیعه من غیر ملابس داخلیه فی البدایه مکنش فی دماغی مع الوقت لقیتها بتحاول تغرینی تیجی قدامی وتفنس جسمها جامد اوی الحقیقه بیضه وکل حاجه فیها کبیر وجامده ومفیش بطن طیزها مدوره وکبیره وصدرها واقف وحلماتها وردی وکس احمر لذیذ وکانت بتتعمد تتعری قدامی وهی بتغیر هدومها فی یوم کنت بلعب کوره وجالی شد عضلی فی رجلی والدکتور کتبلی جل مساج وصممت هی اللی تدهنلی وکنا لواحدنا فی الاوضه وبدأت تدعک الکریم وواحد واحده طلعت لزبی اللی کان شبه واقف ومسکته فجأه وقالتی الوجع هنا بینی وبینکم اتصدمت بس کنت هجت خلاص وهی کانت مجنونه وهایجه ع الاخر وبدات تدعکه وتشد فیه جامد وفجأه لقیتها نزلت فیا بوس بمحن رهیب وهی بتشد فیه وتدعک فیه وتقولی حلو اوی وکبیر هبوسه عشان یخف وفضلت تمص وترضع فیه لحدما ورم ووقف جامد وقامت طالعه فوقی ودعکاه فی کسها شویه بعد ما رفعت الجلبیه وکسها کان مبلول وطری وجمیل وانا بتأوه من المتعه ورحت فی عالم تانی ودخلته وقعدت علیه مره واحده وشهقت انا من المتعه لقیت ایدی

سکس مترجم - سکس عائلى - سکس محارم - نیک خدامة - افلام سکس محارم - سکس هندى - فیدیو سکس - سکس جدید

راحت ع طیزها الکبیر الطریه فشخ وبشد فیها جامد وهی راحت مطلعه بزازها الجامده وحطاهم فی بقی وبتقول قطعهم مصهم جامد بحبک وعایزاک تقطعنی وفضلت تتنطت جامد وتقول اه اه اه حلو کبیر کله جوه مبسوط اقولها اوی کمان حلو فضلت حوالی ربع ساعه وبعدین نزلت وقلعت کل هدومها وانا قلعت وراحت نایمه ع ضهرها ورافعه رجلیها بایدهاوقالتلی دوری اطلع فوقی ومسکت زبی ودخلته بایدها وقالتی اطلع وانزل واتنطت جامد عایزاه کله جوه اه نیک نیک یا حبیبی کسی هایج اوی زبک حلو زقه کله جوه وانا برزع بکل ماعندی وبمص فی بزازها طعمهم یجنن وفضلت ارزع جامد ومن کتر المحنقعدت تبوس وتعض فی شفایفی وفضلنا کده حوالی 20 دقیقه وهی کانت رعشت مرتین وبدأت تتوه وتقول جامد حلو کفایه اه وتعض فیا وتقولی نزل رحت متجنن علیها ورزعته جامد لحد ما نزلت فی کسها السخن ونمت فوقها وهی اهاه اه اه اه لبنک سخن کتیر اوی عایزاک تفضل تنیکنی ع طول ومن هنا بدات حکایتی.. اول مشارکاتی یتبع شارکونی ارائکم مستنی تشجیعکم

سکس بنات - فیلم سکس - سکس میلف - سکس اجنبی - افلام سکس - افلام نیک - نیک عائلی - افلام سکس