سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قصص سکس رومانسیة ساخنه

فی البدایة احب اعرفکو بنفسی انا اسمی رافی من مصر عندی 29سنة طولی 185 و وزنی 75 انا لون عنیا رمادی فاتح و بتقلب احیانا زرقة انا ریاضی تحدیدا بالعب باسکت بول و بروح چم ف من الطبیعی یبقی عندی عضلات انا ساکن فی احدی المدن الراقیة و الفخمة و عندی شرکة لیا و عندی فلا ساکن فیها لوحدی انا شهوانی اووی و بعشق الجنس لدجة الجنون بیه انا کنت متجوز زمان بس جواز صالونات و طلقتها بسبب عدم تفهمها لیا و احتیاجاتی من ممارسة جنسیة و بما انی طلقت اللی کانت مراتی فبقیت بمارس العادة السریة کتیییر و فی یوم وانا رایح الشرکة فی واحة العربیة بتاعتها عطلت و مکنش فی غیری و غیرها فی الطریق نزلت عشان اساعدها لانها کانت لوحدها نزلت و وانا رایح لیها لقیتها صااارروووووخ مش هقول شعر اصفر و عیونها زرقة والکلام الفاضی ده لا انا هوصفها بجد هی کانت طویلة و شعرها غجری اسود و کانت بشرتها برونزی و عنیها بنی تسحر و مکانتش حاطة میک اب لا دی کانت قممممر اما بزازها کانت متوسطة و رجلیها ملفوفة و طیزها مشدودة کرباک و کان عودها تحفة مش تخینة ولا رفیعة و تقریبا بتلعب ریاضة معینه او بتروح جم لا کان لیها عضلات بس مش بارزة اووی نزلت قولتلها البطاریة نایمة ثانیة واحده عشان اقومهالک جبت سلک و وصلته بین البطریتین و اشتغلت قولتلها حضرتک اسمک ایه قالتلی صافی قولتلها طب و حضرتک رایحة فین قالتلی انا المفروض انها تروح شرکة عشان تقدم هنک مساعد مدیر قولتلها شرکة ایه قالت اسم الشرکة بتاعتی قولتلها انا قبلت طلبک قالتلی باعتبارک ایه قولتلها انا صاب. مدیر الشرکة فرحت اووو یانها المساعدة بتاعتی الجدیدة المهم رحنا الشرکة و مضیت الطلب و بقت المساعدة بتاعتی عزمتها ع الغدا و وفقت رحت و حجزت فی مطعم فخم اووی لقیتها جایه ولابسة فستان اسود جلد مبین جمال بزازها و شادد ع طیزها و مخلیها کرباک اول ماشوفتها لقیت زبی و قف زی الحدید حولت اداریه عشان میبنش وطیت ع ادیها بوستها و قاعدنا نرغی شویه و عرفت انها مطلقة فقولتلها ان جوزها ده غبی عشان یسیب الجمال ده لوحده قالتلی معلش القدر و فهمت منها انها بتشتغل مش عشان فلوس لا بتشتغل تضییع و قت وانها عایشة لوحده و انها کمان اوبن مایند حبتها اووی و بقینا نتکلم کل یوم فی التلفون قبل منامو بقینا اصحاب قوی و بنحکی فکل حاجة و قولتلها انا سبت مراتی لیه و فی یوم واحنا بنتکلم فی الجنس قولتلها انتی بتشبعی رغبتک ازای عن طریق العاده السریه برضو و لا ایه قالتلی انها مش بتمارس جنس و انها مبتحبش العادة السریة و بتقول انها مش هتمارس غیر مع اللی هیبقی جوزها و قفلنا الموضوع و مبقاش یعدی یوم غیر لما نتکلم مع بعض انا بقیت مغرم بیها و فی یوم و احنا بنتعشی سوی قولتلها تتجوزینی لقتها اتکسفت و وشها احمر قولتلها انا مش بهظر او بتحک علیکی تعالی معایا و روحنا للمأذون و اتجوزنا و خدتها وروحنا الفیلا بتاعتی و قولتلها اطلعی غیری هدومک بسرعة والبسی فستان سهرة و ساعة و هعدی علیکی روحت مطعم خاص اتفقت معاهم ان هم یبهرو مراتی النهارده و جهزت کل حاجة و روحت لقیتها نازلة ع السلم و شکلها زی الامیرة او احلی کمان بکتتیییر خدتها فی حضنی و بوستها لاول مرة من بقها بوسة طویلة و رکبنا العربیة سوا و قولتلها تغمض عینیها و فتحتها و احنا داخلین القاعة عجبتها الموفجأة اوووی و قدمتلها عقد الماظ سحرها و رقصنا سلو شویة و اتعشینا و روحنا الفلا لقیتها نازلة من العربیة قولتلها رایحة فین قالتلی همشی قولتلها لا استنی شلتها من العربیة لحد غرفة النوم بس انا کنت اتصلت بالشغالین انهم یوضبو الغرفة واحنا بره و ادیتهم اجازة شهر دخلنا الغرفة و حطتها ع السریر بهدوء عجبتها اووی الغرفة ابتدیت ابوسها من خدها و عنیها و ودنها و رقبتها لاحظت انها حبت اووی البوسة من رقبتها اعدت ابوس فیها و وانا ببوسها کنت بقلعها براحة الفستان و کانت کل لما تظهر حته ابوسها و الحس فیها و وانا بقلعها لاحظت انها مش لابسة برا فقعدت امص و الحس الحلمة بتاعتها و امص بزازها وهی کانت بتتاوه و عماله تصرخ بس بصوت مش مسموع و بتقول امممممممممممم اااااااه ااااه اممممممم اوووووففففففف ااااه اححححاححح و انا فرحان اووی ان انا بمتعها و نزلت ع بطنها و شوفت انها مرکبة حلق فی سررتها ده غیر اللی مرکباه فی لسنها و شکله تحفه علیها اکمن بشرتها برونزی قعدت الحس فیه و هی تتاوه ااااااه اممممممم و تقولی کمان الحس اووی یا رافی و قعدت الحس لحد منزل ع کسها بشیل الاندر من علیه لقیتها حطه حلق فی بظرها اوووووف کان شکله نار وانا اول ما شوفتو کده فضلت الحس فیه جامد وقعدت انیکها بلسانی و اخل لسانی فی مهبلها وانیکه بیه ونزلت لحس فی فخادها و رجلیها لحد ما وصلت لصوابعها فضلت الحس فیهم صباع صباع وامصهم و هی هاجت اوی من الحرکة دی لقیتها قلبتنی بقت هی اللی فوقیا و قعدت تبوسنی و تاخد لسانی فی بقها و تمصه جامد و ریقی یختلط مع رقها و قعدت تنزل باللحس و فکت القمیص و قعدت تلحس حلماتی و تعض فیهم و انا اتاوه جاااااامد و انا من نوع الجاله اللی شایل شعر صدری و زبی باللیزر عشان یبرز عضلاتی اکتر هی شافت کده لقیتها هاجت اوی فکت البنطلون وخدنا وضع 69اول مفکت البنطلون و ظهر زب لقیتها شهقت لان کان قضیبی نایم و طوله حوالی 22 فضلت تلحس و تمص زبی لحد مقلبتها و حطیت رجلیها ع کتفی و ابتدیت احط زبی ع کسها بس اول محطیته صرخت جامد و قالتلی بالراحة انا مفیش حاجة حطتها فی کسی من ساعة 4 سنین حتی صوابعی محتطهاش قولتلها حاضر بقی بدخله بالراحة و اول لما طلعته لقیت نقط دم ففهمت ان کسها ضاق لدرجة انه نزل دم لما جیت انکها قعدت اخله و اطلعه بالراحة و هی تتاوه و تصرخ وتقول ااااااااه اااااااه مش قادرة دخله جامد وانا مش راحم بدخله و خرجه جامد و بسرعة اووووی و هی تقولی اسرع اسرع مش قادره مش قا ااااااااااااااااااههاااااااااااااهه و عرفت انها نزلت شهوتها و قعدت اسرع لحد مقولتلها انا هجیب مش قادر قالتلی هتهم فی کسی مستنتهاش تکمل و نزلت فی کسها قعدت تتتتاوه جااااامد و نلت شهوتها تانی وانا بنزل اترمیت جنبها ع السریر و انا عمال ببوس فیها قالتلی انا هدخل اخد شاور سیبتها تروح و قعدت شویه ارتاح و فکرت انی ادخل اخد شاور معاها فتحت الباب و دخلت عندها تحت الدش و حمینا بعض و انا امسک طیزها ابعبص فیها شیه و امسک بزازها امص فیهم شویه وهی نزلت تمص زبی لقیته وقف تانی لقیتها خدته بین بزازها وقعدت انیکها فیهم و قولتلها هنزل قالتلی عایزاهم فی بقی اول منزلت لقیتها خدت زب و شربت اللبن کله مفیش نقطه و احده طلعت بره خرجنا من الحمام و بوسنا بعض و خدتها فی حضنی و نمنا عریانین ملط سوا
وصحیت علی......

سکس محارم - قصص سکس - افلام نیک - مقاطع سکس - سکس امهات - نسوانجی - افلام سکس مصری - افلام سکس مترجمة - سکس امهات - سکس امهات