سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مارست الجنس مع مرات البواب

انا اسمی محمد مهندس فی التکنولوجیا عمری 28سنه ساکن فی المعادی کنت دایما مهوس بی الجنس و الافلام الاباحیه و دایما التواجد علیها و کان فی فی العماره التی اسکنها بواب من الاریاف و زوجته عمرهم مش صغیر مثلا البواب فی عمر ال65 وزوجته فی عمر 50 بس مکنش یبان علیها العمر خالص اسمها لیلی المهم کانت دایما تیجی تمسح الشقه و تروقلی الشقه علشان کنت عایش لوحدی وکان الصراحه جسمها جبار جداا صدرها عامل زی الملبن و طیزها کان من جمالها کانت عینی مش بتنزل من علیها کنت دایما افکر اذای انیکها کان بجد نفسی فیها فکرت کتیر لاقیت اکید انها محرومه من الجنس بحکم سن جوزها وانه فعلا شکلی میدیش علی ای قدره جنسیه قلتها لیلی عاوزک تیجی تظبتی الشقه عندی قالتی حاضر یا باشمهندس قمت دخلت اوضه و فتحت الاب بتاعی و

افلام سکس - سکس محارم - مقاطع سکس - فیدیو سکس - سکس امهات - بورنو

شغلت فلم سکس سبته وقلتها انا هنزل شیویه وجای قالت ماشی علشان بردو تاخد راحتها نزلت و فتحت الفون بتاعی وشغلت سیستم الکامیرا المراقبه واستنیت تخش الاوضه الی فیها الاب بتاعی وفعلا دخلت شافت الفلم شغال لاقتها سابت کل حاجه وقعدت تتفرج على الفیدیو و تلعب فی صدرها و کسها طلعت علی طول قامت عاملها نفسها مخادتش بالها و بدات تکمل تنضیف و هی موطیه زبی وقف علی ظیزها المربربه دی بصت علیا خدت بالها انی مرکز معاها قالت یا بشمهندس عیب کده انا اکبر منک فی السن قلت لها بس میبنش علیکی وقلتها الصراحه انا شفتک وانتی بتشوفی الفیدیو عملتی ایه قالت یافضیحه قربت منها اوی قلتها بس متخفیش دی سر مابنا بدات امسک درعها وقلتها باین کده الموضوع دی ناقصک اوی صح قالت عیب یا استاذ محمد قلتها لیه بس هو الصراحه ناقصنی انا کمان ایه رایک وهی طبعا مرعوبه و متوتره اوی مسحت العرق من علیها قلتها متخفیش هتکونی مبسوطه معایا حسیت انها بدات تهیج مستنتش الفرصه تروح من ایدی قمت حسست علی کسها کده قلتها دی سخن اوی و شکلو تعبان جدا کان فی مقاومه شیویه فی الاول بس لما مسکت صدرها و ختها فی حضنی وقعت ابوس فی رقبتها لاقتها بدات تلین جدا معایا و تحضنی جامد قمت رفعت الجلبیه بتاعتها لحد طیزها کده و قعت احسس علیها اتاکدت ان خلاص بقت من نصیبی وهی حسست علی زبی کده قمت قالع البنطلون وهی زهلت من حجم زبی وقالت ایه کل دی مسکته وقعدت تلعب فی شیویه قمت مقلها الجلبیه و قلعتها کل حاجه بقت عاریه تماما مسکت صدرها و قعت افعص فیه و امصه قلت لیها الصدر دی کنت عاوزه من زمان ضحکت وقالت اهو بقی قدامک اعمل الی انتا عاوزه نیمتها علی ضهرها و فتحت رجلیها قعت ادخل صوابعی فی کسها و العب فیه والحسه وعی بتهیح اکتر و دایما اه اه اه قلتها طبعا محدش عمل فیکی کده صح قالت لا انتا بس قمت موقف زبی علی شفرات کسها و العب شیویه وهی اه اه اه قالت دخلو بقی دخلو بقی قلت لها اسمها نکنی بقی قالت نکنی بقی دخلت زبی فی کسها السخن نار و هی بتصوت من زبی بدخل و بخرج فیه وهی اه اه اه مفیش دقیقه لاقتها جابت الشهوه بتاعتها وکانت نافوره وضربت فی جسمی قلتلها بقی کده یا لیلی محرومه کل دی و متقولیش قالت اسفه یا باشمهندس ارجوک نکنی دخلت زبی تانی فی کسها و کملت نیک فیها و بفعص فی صدرها و بمصه کتیره وهی اه اه اه نکنی اکتر یا باشمهندس ریح کسی التعبان مش قادره بعد شیویه جابت شهوتها مره تانیه فی ظل ما بتجب الشهوه روحت علیها و تعت ابوس فیها فی کل حته لی ما روحت علی شفتها و قعت ابوس فیها دخلت زبی تاتی و نکتها و انا ببوس فی شفتها وهی حضنانی جامد جدا کان احساس ممتع جدا انی بنیک الست الی نفسی فیها قمت وقفتها و لفتها وحضنتها من ضهرها طبعا من بزازها و ببوس فی رقابها و بلعب فی کسها قمت نازل بی صباعی و مدخله فی خرم طیزها قالت اةةةة بصوت عالی قلتها ایه دی مجرد بعبوص جمیل لی اجمل طیز فی العالم قالت بس مینفعش من طیزی یا باشمهندس قلتها مین قال انی هنیکک فی طیزک دلوقتی انا دلوقتی فی کسک بس قالت ایه دی یعنی هتنکنی تانی و فی طیزی کمان قلتها اه طلعب صباعی من خرم طیزها و نمتها علی السریر تانی و نمت فقیها و دخلت زبی فی کسها و کملت نیک فیها وهی اه اه اه اه اوی کمان کمان متعنی اکتر و قعت ابوس فیها و امص فی حلمات صدرها لحد ما جبتهم فی کسها کانت اشبه من النافوره وضربت فی کسها و هی بترتاح کده ختها فی حضنی و ارتحنا 10 دقایق کده و قلتها یلا علشان جوزک میستغربش من التأخیر دی قالت لینا معاد تانی اکید صح قلتلها دی اکید بوستها من شفایفها و مسکت شیویه صدرها و قامت غسلت کسها من اللبن و لبست الهدوم و نازلت تانی الی اللقاء فی الجزء الثانی

نیک عنیف - فدیو سکس - افلام سکس نیک - دق نسوان - سکسب - سکس عالمى - نیک طیز - مقاطع سکسة - الافلام سکس