سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هویدا وطیزها الجامده

انا مونی ساکن ف عماره والجیران کلهم هننقل لی عماره تانیه علشان البیت هایقع
هویدا جارتی ارمله سمرا السن 47 سنه یوجد ولد وبنت.
متوسطة الطول والحجم، صدر متوسط طیز ملعاش حل .
العلاقه بینی وبنها کویسه.
انا بقا مونی 27 سنه طولی 165 س اسمر اللون جسمی متوسط البنیة،
طول زبر 23 س عرض 3.5 س
اختصار الاسمی م، مونی هویدا. ه
ه، اذیک عامل ایه فینک مش باین.
م، اهو موجود برتب الحاجات علشان نعزل من البیت قبل مایقع، اومل ولادک فین
ه،. حسن بیدرس ف اسوان، و سلوی مجوزة ومش بتیجی لی.
م. طب اقولک حاجه انا موجود شوفی انتی محتاجه ایه وانا اعمل
ه. انت هاتسکن ف الدور الکام؟
م السابع
ه. نفس الدور یعنی
م. طب استأذن انا علشان انقل الحاجه. انتی جبت حد ینقلک العفش؟
ه. لا. مش عارفه اتصرف والفلوس مقصره معایا!!
فکرت کلمت الناس اللی تنقل العفش بتاعی وبتعاه وانا احسبه وتفقت معه
م، متعولیش هم انا اتفقت مع اللی هاینقل العفش وخدی خالی 1000 ج ده معاکی
ه لا مش ممکن مش عاوزه فلوس
م اسمعی منی بس ابقی احسبک
نقلت العفش فعلا واول لیه فی الشقه
خبطت علیه فتحت الباب لابس جلبیه بیتی مسکه ع الجسم من غیر برا
طیزها هتفرقع من الجلابیة وحطه ف رجلیها مونیکیر موف
ه تعالی اتفضل
م لا کنت بطمن علیکی محتاجه حاجه کده والا کده.
دخلت بتفرجنی ع الشقه وانا مش شیل عینی من ع طیزها،
قولتها

افلام سکس
م،. خدی 500 خلیهم معاکی
ه اذای کده هازعل منک ع فکرة مش کل مره تعطینی فلوس
م دی حاجة بسیطة، شویه اخبط علیک علشان ناکول مع بعض
طبلت اکل دلفیری لحوم وکده وجه الاکل، وطبعا انا ناوی انط علیها تحت أی ظرف
بس بتحتاج تکتیک وحده جوزها میت و بحلها کتیر مفیش حد جه جنبیها لازم حاجه
تسخن
خبط ع الباب فتحت، ودخلت الشقه عندی وبدینا الاکل
ونا بکول فتحت مع الکلام
ه مجوزتش یعنی لی غایه دلوقتی
م بنات الیومین دول لازم تفهم وتتکلم وانا ملیش خلق،
غیر کده لیا موصفات ف اللی هجوزه
ه تعلیم وکده وجسم
م اهم حاجه الجسم انا بحب المطبات وخصوصا المطب العالی
ه احترم نفسک یاواد
م مش انتی بتسالی
خلصنا اکل وبنشرب الشای
ه بتکلم مع نفسها..... ایدا هونا هجت ع کلام جسمی سخن وکسی بدا یجیب میاه
جرا ایه وانا بقالی فتره متنکتش طب اعمل ایه
م ایه سرحانه کل ده بکلمک رحتی فین.؟؟
ه لا تعبانه شویه هشرب الشای وامشی. وانت شد حلیک واجوز
م لا مش بجوز انا احسن حاجه ف السن اللی فوق 30 بیفهم هجوز وحده ف السنه ده
ه ضحکت لیه یعنی. وهما تحت 30 مش بیفهمو
م هههه لا انا مثلا عاوز اعمل حاجه الکبیر عارف ولو مش عارف بعرفه الصغیر بیخاف
ه زی ایه مثلا
م من غیر زعل
ه قول شکلک انت مش هتجبها البر
م ای رجل بیعاشر مراته من قدام انا بقا بحب النط ومن وراء
ه انت عبیط یابنی ده حرام غیر کده مینفعش
م ایه هو اللی مینفعش؟ مین قالک دا احسن حاجه دی الوحده بتجرب مره عاوزه کل شویه.
ه.... بتکلم مع نفسها... انا هیجانه مش قدره لازم کسی عمال یجیب وحلمت بزی وقفت
ه طب افرض مثلا مش عاوز یخش
م طب اوریک حاجه وانتی تتفرجی علیه
شغلت فی سکس وحده کبیر مع واحد زبره زنجی. وجرتلی غایه وهو بیحط زبره
ه ایده اده تمثیل... وهی بتکلم صوته بیظعف وشربت الشای کله مش قدره تتکلم
قربت علیه وبقولها دا احسن نیک وأیده بوسه طبعا مفیش مقومه ایدی اشتغلت
ع ایدها لاجتها بتتجواب معایا بتدی اسخن کده بوست من بقه ویدی بتعسر ذها
وهی من کتر الهیجان مش عاوز تسیب بقی ولفه ایدها حولایا
قلت الجلابیة مش لابسه برا لابس اندر حریمی یدوب لامم طیزها
ابتدیت بعد البوس انزل ع البزاز وهی مش قادره وتقول اه.. اه مش قدر موص کمان انا
مش عارف.. هیجانه اوی
البزاز متوسطه بس الحلمة وقفه جمد وانا شغال نزلت ع الاندر وهی بلاش حرام علیک
مش عاوز اکتر من کده
قلعت الاندر الکس مشعر شویه بس باین ان فتره کبیره مفیش حد بینک عمل الحس وهی مره
وحده قفلت رجلیها علیا وهوب اتنفضت ونزلت میتها
م ما انتی اهو یلا تعالی الحسی یلا علشان ادخلو
هی اصلا مش قدر تعمل حاجه نیمه ع ضهرها جیت شفت زبری قالت دا کبیر اوی
م یلا الحس علشان یخش
بتدی تحس وتموص وحده وحده کنت هاجیب طبعا طلعت زبری من بقاه واشتغلت بوص
یلا هویدا نامی ع بطنک
م لیه هتعرف طیزی لا، هتعورنی
نامت ع بطنها وعندی زیت جونسن للأطفال لسه بحط لسان ع خرم
ه لا ی مونی هتتوقع
ولا شغال واول صوبع یخش اهو وهی عماله اه اه لا بلاش نیک کسی حرام علیک
تانی صوبع وهی اه ههههههه اااااا نار جوا مش هاینفع یدخل
طلعت الصوبعین وحطیت زیت ع صوبع ودخلت ف الطیز و بلحس الکس
وهی اه لحس کسی کسی حلو .. وهی نیمه ع بطنها
وهب جابت التنیه ع بقی فی اللحظه دیه
زبری وقاف حطیت علیه زبت ودخلته مره وحده وهی
ه اهااااااااااا دخل کله مش قدره طلعه طلعه اهاااا وشها احمر ع الاخر
ه دلعه ابوص ایدک
طبعا علشان دخلت مره وحده الخرم من کتر ضیقه ماسک ع زبری هایفرقع
ه مونی طلعه انا اتعوىت
م استنی بس عاوز ابوسک وانا وزبری جوالک
ه یعنی بعد البوسة هتطلعه
ع ع حسب البوسه بس رخی طیزک علشان وأنا بطلعه متتعوریش
بتدت ابوس وزبری لسه جوه ونص البوسه طلت نصه ودخلت تاتی
ه. اه مکتومه مش قادر نکنی من کسی وطیزی وجعتی حرام علیک هاتو فی بقی
وانا بتدت ادخله وطلعه
ه. اه طب وحده وحده دخله وسیبه مش قدره انتا فشختنی
م دا لسه دا طیزیک احسن من طیز سعیده
ه سعیده!،!

افلام سکس - سکس محارم - مقاطع سکس - فیدیو سکس - سکس امهات - بورنو - افلام نیک - سکس - سکس اغتصاب - سکس مصری - سکس فرنسی - سکس اجنبی