سفارش تبلیغ
صبا ویژن

أختی أمال وبتاع المطابخ

أزیکم عاملین ایه اعرفک بنفسی انا باسم 25سنة دیوث اختی أمال 35سنة صاحبة وزن تقیل جدا وزنها 104 بیضا جدا بزازها متوسطة بس مکورة طیزها دی اللی مدافع بس بارزة لبرة اختی متجوزة بس جوزها دیما مسافر وانا کنت عندها فی یوم وکان ولادها فی دروس اول ما خبطت فتحتلی کانت لابسة عبایة کب سودة مبینه جسمها کله وبزازها اللی مش عارف یعنی ایه کب یعنی من غیر حملات ماسکه ع الجسم کده بس قالتلی جیت فی وقتک بتاع المطابخ جای دلوقتی یرکب المطبخ ده مدوخنی من ساعه ما اخد فلوسه کلها مبقاش غیر الف جنیه مرمطنی وراه قولتلها انا جای اسطبلک نسخة زی ما قولتلی للاب توب بتاعک وهمشی مش فاضی بقی لبتاع المطابخ ودخلت الاوضة شغلت التکیف وقعدة ورن جرس الباب هی فتحت للراجل وهی کده عادی خالص الراجل فصل متنح قدامها شویة کده وهی کان لسانها طویل الراجل شایل المطبخ وطالع بیه الدور الخامس وهی اخیرا ایه قلة الزوق دی شهر بجری وراک طبعا ما انت اخدت فلوسک والراجل واقف متنح لبزازها اللی هتنط من العبایة کان شاب تقریبا فی العشرینات اسمر وطویل شویة وجسمه حلو قالها اول ما خلصته جیبته اهو مش هنصب علیکی یعنی یا مدام قالتله لا انت نصاب الراجل یسامحک یا مدام طیب اسمحیلی ادخل قالتله ادخل انا ماسکه فیک ع المطبخ علی طول انا طلعت هنا وهی دخلت مش عارف تعمل ایه فی الاوضة وهی بداء بخرم بالشنیور انا ازیک یا اسطی معلش متزغلش

سکس کلاب - سکس فی المطبخ - صور سکس متحرکة - سکس حصان - سکس مجانی - صور بزاز - سکس مصری

منها هی عصبیة بس شویة الراجل ولایهمک هی اختک قولتله اه قالی علشانک انت بس هسکت غیر کده وضحک وبداء یشتغل وانا رجعت تانی اکمل شغل علی الاب توب وهی دخلت المطبخ شافت الراجل وهو بیعلقه راحت زعقت فیه انت حیوان مش بتفهم مین قالک تخرم هنا الحیطة انا مش هعلقه فالحیطة دی مش تسالنی الاول قالها بالراحة یا مدام انتی مقولتیش انا سالت الاستاذ اخوکی قالی ای مکان قالتله انت عدیم النظر وتسال اخویا لیه وانا واقف براقب نظرات الراجل علی جسمها الابیض وبزازها اللی نصها باین اتفضل نزله قالها حاضر قالتلها ورجعلی الحیطة زی ما کانت قالها وهعملها ازای دی ما اتخرمت بالشنیور قالتله انا مال امی تتصرف تتشال تتهبد اخلص قالها ما بالراحة یاست مش کده راحت قربت منه قالتله لا اصل انا مش بحب بالراحة وضحکت الراجل اتجنن وتنح وطی صوته قالها امال بتحبی ایه قالتله بحب بالجامد وضحکت بصوت عالی راح رمی الشنیور وقرب منها اوی قالها انتی عایزة ایه عماله تشتمی وتهزقی وانا ساکت علشان اخوکی قالتله ملکش دعوة باخویا ومتقدرش تعمل حاجة قالها لا اقدر اوی قالتله فرجنی لو راجل راح لطشها بالقلم علی وشها ومسکها من رقبتها خنقها وزنقها فالحیطة وایدة التانیه کانت بتفک البنطلون قالها انتی شکلک مرة شرموطة عایزة اللی یفشخک وطراخ الم تانی علی وشها وراح شادد العبایة منزلها بقیت قدامه بالاندر بس قالها یا بنت الفاجرة علی ده جسم انزلی یا کسمک نزلها علی رکبها مزنوقه ضهرها للحیطة تمص زبه قالتله احا کل ده زب قالها مصی یا بنت العرص انا من اول ما فتحتی وقولت دی مرة متناکة عایزة تتناک مصی یا شرموطة وهی عمالة تمص وتتمحن علیه قالها طیب واخوکی قالتله ملکش دعوة بیه وانا واقف من بعید بتفرج علیها وهی بتمص وهو بیلعب فی بزازها ویقولها یا بنت العرص کل دی بزاز یا کس امک وشویة وطراخ بالالم علی وشها بقی وقالها بقی انا حیوان یا مومس قالتله لا طبعا راح ساحب زبه من بوقها وبعده قالها عایزة قالتله اه اوی قالها اشتمی نفسک یا لبوة فضلت تشتم نفسها وبعدین راح مقومها قالها لفی وقلعت الاندر قالتله تحت امرک خلاها تلف وتفلقس اوی ویحسی علی طیزها وطراخ علی طیزها الطیز دی عایزة ایه یا لبوة قالتله عایزة تتفشخ طبعا وهو عمال یبعبص کسها من ورا وطیرها ویحسس علیها قالها انتی ایه قالتله انا امال المتناکة قالها وایه کمان قالتله الشرموطة اللبوة بس ایوس رجل نکنی قالها طیب ما تنزلی تبوسی یا بنت العرص نزلت باست رجله قالها ده مقامک یا شرموطة وخلاها تاخد وضع الکلبة ع الارض وهو قلع خالص وبداء ینیک فی طیزها قالتله طیب وکسی قالها اخرسی یا وسخه انا انیک براحتی وهو تصوت ویقولها اخوکی یسمعنا قالتله کسم اخویا وانا واقف شایف اختی بتتناک وتتفشخ قدامی وهو فضل ینیک فیها فی طیزهت ویطلعه ویدخله ویضربها علی طیزها لحد ما طیزها البیضا بقیت حمرا وبعدین قالها هجیب یا مره راحت قالتله هاتهم جوا طیزی وجاب جوا طیزها اللبوة وهی لفت تمص زبه وتنضفه وتلحسه وقالتله یلا دور کسی بقی قالها لا بعدین مش فاضیلک بکرة هاجی ارکب المطبخ وارکبک معاه یا لبوة وهی قعدت تدعک فی کسها وتقوله علشان خاطری مش هناخر هو قام وقف ولبس وقالها مش فاضیلک یا شرموطة خلیکی هایجة کده لحد بکرة اتفو علیکی یا رخیصة وقام لبس هدومه وخرج

سکسی امهات - افلام سکس باکستانی - سکس عالمی مترجم - سکس الغنتیل - افلام سکس عراقیة - سکس هندی - سکس اغتصاب - تحمیل فیلم سکس - سکس کورى